Om oss

Om oss


Vi har fastlagda månadsmöten under januari – maj samt under september – december. 

Vid dessa möten har vi alltid ett tema för kvällen, antingen genom något eget bidrag eller genom någon inbjuden gäst, ofta från andra klubbar som vi har samarbete med. Tävlingsverksamheten är ett sätt att utveckla det fotografiska kunnandet. Bilderna sänds till någon klubb för bedömning och vi får också bilder från andra klubbar för bedömning.


Klubben har under de senaste åren haft en omfattande utställningsverksamhet, med flera publika utställningar. I den centralt belägna Gallerian har vi disponerat en lokal om 100 kvadratmeter med utställningsyta för 50-100 bilder per utställning, men flyttar inom kort till en annan lokal, och vi hoppas snart kunna öppna en ny utställning där.


Lysekils Fotoklubb bildades på 1940-talet. men lades i träda, för att nystartas den 6/4 1954
Enligt stadgarna är klubbens ändamål att utveckla och främja den fotografiska konsten. En ytterligare viktig målsättning är att dokumentera samhället, innevånarna och samhällets utveckling och förändring.
Vi ger också ut en medlemstidning c:a 8 ggr/år. Den kallas för ”Blaskan” och går ut via e-mail och i bloggen.

Klubben har c:a 60 medlemmar med en spridd åldersstruktur och med en god fördelning mellan kvinnliga och manliga medlemmar.

Lysekils Fotoklubb är ansluten till Riksförbundet Svensk Fotografi, Sveriges Fotoklubbar (RSF) och till Västra Sveriges Fotoklubbar ( VSF )


Vår

Styrelse