Om oss

Lysekils Fotoklubb

Om oss


Lysekils Fotoklubb bildades på 1940-talet. men lades i träda, för att nystartas den 6/4 1954
Enligt stadgarna är klubbens ändamål att utveckla och främja den fotografiska konsten. En ytterligare viktig målsättning är att dokumentera samhället, innevånarna och samhällets utveckling och förändring.
Vi ger också ut en medlemstidning c:a 8 ggr/år. Den kallas för ”Blaskan” och går ut via e-mail och i bloggen.

Klubben har c:a 60 medlemmar med en spridd åldersstruktur och med en god fördelning mellan kvinnliga och manliga medlemmar.


Vi har fastlagda månadsmöten under januari – maj samt under september – december. 

Vid dessa möten har vi alltid ett tema för kvällen, antingen genom något eget bidrag eller genom någon inbjuden gäst, ofta från andra klubbar som vi har samarbete med. Tävlingsverksamheten är ett sätt att utveckla det fotografiska kunnandet. Bilderna sänds till någon klubb för bedömning och vi får också bilder från andra klubbar för bedömning.


Klubben har under de senaste åren haft en omfattande utställningsverksamhet, med flera publika utställningar. I den centralt belägna Gallerian disponerar vi en lokal om 100 kvadratmeter med utställningsyta för 50-100 bilder per utställning.

Lysekils Fotoklubb är ansluten till Riksförbundet Svensk Fotografi, Sveriges Fotoklubbar (RSF) och till Västra Sveriges Fotoklubbar ( VSF )

Vi finns på sociala medier

Facebook och Instagram