Om oss

Om oss


Lysekils Fotoklubb bildades på 1940-talet. men lades i träda, för att nystartas den 6/4 1954
Enligt stadgarna är klubbens ändamål att utveckla och främja den fotografiska konsten. En ytterligare viktig målsättning är att dokumentera samhället, innevånarna och samhällets utveckling och förändring.
Vi har också ut en Medlemshörna på facebook och publicerar medlemsinformation och aktiviteter löpande i Bloggen.
Klubben har c:a 60 medlemmar med en spridd åldersstruktur och med en god fördelning mellan kvinnliga och manliga medlemmar.


Vi har fastlagda månadsmöten under januari – maj samt under september – december. 

Vid dessa möten har vi alltid ett tema för kvällen, antingen genom något eget bidrag eller genom någon inbjuden gäst, ofta från andra klubbar som vi har samarbete med. Tävlingsverksamheten är ett sätt att utveckla det fotografiska kunnandet. Bilderna sänds till någon klubb för bedömning och vi får också bilder från andra klubbar för bedömning.


Klubben har under de senaste åren haft en omfattande utställningsverksamhet, med flera publika utställningar. 

Lysekils Fotoklubb är ansluten till Riksförbundet Svensk Fotografi, Sveriges Fotoklubbar (RSF) och till Västra Sveriges Fotoklubbar ( VSF )


Vår

Styrelse